Gia đình Tài Ký ngày xưa ấy!
Bắt đầu từ một củ khoai mì và tình mẹ bao la.
Cam kết của Tài Ký
Bột thực phẩm từ nguồn nông sản tự nhiên vì sức khỏe cộng đồng.
Thị trường của TAKYFOOD
Thổi hồn Việt vào văn hóa ẩm thực thế giới.